آزمایش چکاپ

از سلامتی تا سفر کنار شما

به جای وقت گذاشتن در راهروهای سرد و بی روح بیمارستان سفر کن!

با انجام چکاپ به موقع و منظم، سلامتی و طول عمر را به خود و خانوادتان هدیه دهید.

خدمات ما

شرایط قبل از آزمایش

بیمه های تحت پوشش

طرف قرارداد با کلیه بیمه ها

در آزمایشگاه پارس طب، ما به خود می بالیم که می توانیم دسترسی به خدمات استثنایی آزمایشگاهی خود را برای همه، صرف نظر از ارائه دهنده بیمه آنها، فراهم کنیم.

مجله سلامتی

مشتریان ما

اعتماد شما، افتخار ماست

ما در آزمایشگاه پارس طب، افتخار همکاری با مجموعه ها و سازمان های معتبر بسیاری را داشته ایم و داریم.