شرایط بیمار قبل از آزمایش کورتیزول

آزمایش کورتیزول برای تشخیص کم کاری یا پرکاری غدد فوق کلیوی استفاده می شود.

  • زمان مناسب برای آزمایش ساعت 8 صبح می‌باشد چون بالاترین میزان این هورمون در 8 صبح می‌باشد.
  • استراحت مناسب 12 ساعت قبل از آزمایش صورت بگیرد. (در غیر این صورت به پزشک معالج اعلام شود)

 

 انجام آزمایش کورتیزول با آزمایش ادرار 24 ساعته:

  • شما باید از ابتدای صبح شروع به جمع‌آوری ادرار کنید. از خواب که بیدار می‌شوید، ابتدا مثانه خود را خالی می‌کنید ولی این ادرار را جمع‌آوری نمی‌کنید. زمانی را که ادرار را جمع‌آوری می‌کنید، یادداشت کنید.
  • به مدت 24 ساعت ادرار خود را جمع‌آوری کنید. آزمایشگاه به شما یک ظرف بزرگ می‌دهد (4 لیتر) ظرف حاوی مقدار کمی ماده نگهدارنده است. ابتدا در ظرف کوچک و تمییز ادرار کنید و بعد آن را به ظرف بزرگ منتقل کنید. داخل ظرف را  با انگشت لمس نکنید.
  • ظرف بزرگ را برای 24 ساعت در یخچال نگهداری کنید.
  • برای آخرین بار قبل از اینکه 24 ساعت تمام شود، مثانه خود را خالی کنید. این ادرار را هم به ظرف بزرگ منتقل کنید و زمان را ثبت کنید.
  • نمونه ادرار نباید به خون قاعدگی، دستمال توالت مدفوع و هر ماده بیگانه دیگری آلوده شود.