صفحه اصلی

تخفیف-25-درصدی-ایدز آزمایشگاه-پارس-طب Screening test in ParsTeb Health check in ParsTeb prevention
نمونه گیری در منزل

خدمات نمونه گیری در منزل و محل کار

آزمایشگاه پارس طب آماده‌ی ارائه‌ی خدمات نمونه‌گیری در منزل و محل کار با رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌باشد.
هماهنگی و تماس :
آزمایشگاه پارس طب: 42 - 02188648137
خانم عبدی: 09120768894
نمونه گیری در منزل

خدمات نمونه گیری در منزل و محل کار

آزمایشگاه پارس طب آماده‌ی ارائه‌ی خدمات نمونه‌گیری در منزل و محل کار با رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌باشد.

آزمایشگاه پارس طب: 42 - 02188648137
خانم عبدی: 09120768894
نمونه-گیری-در-منزل

خدمات نمونه گیری در منزل و محل کار

آزمایشگاه پارس طب آماده ی ارائه ی خدمات نمونه گیری در منزل و محل کار با رعایت پروتکل های بهداشتی می باشد.
هماهنگی و تماس :
آزمایشگاه پارس طب: 42 - 02188648137
خانم عبدی: 09120768894

گواهینامه ها

ISO 9001, 14001, EQAS ,45001, HSE-ME
  • Iso45001
  • Iso14001
  • EQAS
  • Iso9001
  • Iso-HSE