ارتباط با ما

آزمایشگاه پارس طب

انتقادات و پیشنهادات شما را جهت بهبود عملکرد آزمایشگاه پذیرا هستیم، لطفا با تکمیل فرم ما را در ارائه کیفیت بهتر یاری دهید.

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه 6:15 الی 21:00
پنج شنبه 6:15 الی 17:00

تماس

58408 (021)

ایمیل ما

info@parsteblab.com