بیمه های طرف قرارداد

  • بیمه-خدمات-نیروهای-مسلح-اجتماعی
  • بیمه-ملت-،-بانک-ملی،-بانک-تجارت
  • بیمه-معلم-کوثر-دانا
  • اسماری-حافظ-اسیا
  • البرز-ارمان-کمک-رسان
  • بیمه-ما-حافظ-حکمت
  • بیمه-پاسارگاد-سرمد-سامان
  • بیمه-های-بزودی

مدارک مورد نیاز بیمه ها

بیمه آسیا، بیمه دانا، بیمه کمک رسان ایران sos
کپی صفحه اول دفترچه بیمه و کپی نسخه
بیمه ما، بیمه تعاون
معرفی نامه، کپی صفحه اول دفترچه بیمه و کپی نسخه
بیمه تجارت
کارت ملی، کپی کارت ملی، کپی صفحه اول دفترچه بیمه و کپی نسخه
آتیه سازان بازنشستگان

دختر و پسر بالای 15 سال
اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات آن

پسر بین 22 تا 26 سال
گواهی اشتغال به تحصیل، کپی صفحه اول دفترچه بیمه و کپی نسخه

بیمه شده اصلی، همسر و شاغلین
کپی صفحه اول دفترچه بیمه و کپی نسخه