خدمات آزمایشگاه پارس طب در حوزه تشخیص طبی برای سازمان های محترم شامل انواع خدمات در حوزه چکاپ ها و آزمایشات ادواری کارکنان و خدمات VIP برای مدیران و نیز تست های ورودی و بدو استخدام کارکنان و انجام آزمایشات تشخیص مولکولی و کرونا می باشد. در ادامه، اسامی برخی از سازمان هایی که افتخار همکاری با ایشان را داشته ایم و داریم، ارائه می نماییم.
ما در آزمایشگاه پارس طب، افتخار همکاری با مجموعه ها و سازمان های معتبر بسیاری را داشته ایم و داریم. در نهایت آرزومندیم که ما نیز بتوانیم همراهی شایسته برای مدیران و کارکنان ارجمند شرکت توانمند شما در حوزه خدمات تشخیص طبی و سلامت کارکنان و مدیران محترم تان باشیم برخی از پیشنهادات در لیست آزمایشات چکاپ کامل سلامت (در این لینک) قابل مشاهده می باشد.
جهت ثبت درخواست ازمایش های چکاپ شرکت ها و سازمان ها با خطوط زیر تماس حاصل فرمائید.
09120768894 تماس واتس اپ
09120768895 تماس واتس اپ