شرایط بیمار قبل از تست اسکاچ (scotch test)

تست اسکاچ چیست ؟

تستی است که برای بررسی وجود نوعی کرم به نام کرم سنجاقی که از انواع کرم‌های سوزنی است، درخواست می‌شود.
کرم سوزنی کرمی است که در مدفوع وجود دارد و برای تخم‌ریزی به ناحیه مقعد می‌رود و در آنجا تخم‌ریزی می‌کند. این کرم در شب معمولاً حرکت می‌کند و باعث تحریک و خارش در ناحیه مقعد می‌شود و باعث عصبی شدن فرد می‌شود.
ازآنجاکه این کرم بیشتر در کودکان دیده می‌شود باعث بروز دندان‌قروچه در آن‌ها می‌شود.
برای نمونه‌گیری، آزمایشگاه به والدین یک پاکت کاغذی به همراه چند عدد لام شیشه‌ای و نوعی چسب نواری به نام چسب اسکاچ می دهد.

 

راهنمای تهیه نمونه تست اسکاچ:

  • بهترین زمان برای انجام آزمایش ساعت 4 تا 5 صبح است.
  • نمونه‌گیری را صبح و قبل از رفتن به سرویس بهداشتی یا حمام کردن انجام دهید.
  • دست‌های خود را با آب صابون بشورید.

یک قطعه نوارچسب اسکاچ به طول 10 سانتی متر بریده و دو طرف آن را با انگشتان خود بگیرید.
بیمار را بر روی شکم خوابانده و با استفاده از کمک فرد دیگر چسب را به‌طور کامل بر روی چین‌های مخاطی اطراف مقعد چسبانده و سپس بگذارید 20 دقیقه بماند بعد چسب را جدا کنید.
چسب را بر روی لام شیشه‌ای چسبانده و به آزمایشگاه تحویل دهید.