شرایط اطفال قبل از آزمایش كشت ادرار

آزمایش کشت ادرار اطفال جهت شناسایی عفونت‌های دستگاه ادراری ازنظر وجود میکروب‌های بیماری‌زا و غیر بیماری‌زا و فرصت‌طلب انجام می‌گردد.

 

نحوه شستشو و تمیز کردن:

 • ناحیه تناسلی نوزاد یا کودک تمیز شود و هیچ‌گونه پودر بچه، روغن، صابون روی پوست باقی نماند.
 • اجازه دهید تا ناحیه تمیز شده خشک شود.
 • برای خشک‌کردن سریع به اطراف ناحیه تمیز شده کاغذ یا دستمال توالت کشیده نشود.

 

نحوه جمع‌آوری نمونه:

 • کیسه مخصوص جمع‌آوری ادرار به‌صورت محکم به ناحیه تناسلی کودک (از قسمت کوچک پوست ناحیه‌ای که مابین مخرج و ناحیه تناسلی) چسبانده شود.
 • کیسه مخصوص جمع‌آوری ادرار پس از ادرار نوزاد یا کودک داخل ظرف مخصوص قرار گیرد به‌طوری‌که با دست تماسی نداشته باشد.
 • از آلوده شدن نمونه ادرار جلوگیری شود.
 • در صورت نمونه‌گیری در منزل، نمونه باید حداکثر تا 1 ساعت به آزمایشگاه منتقل شود.

 

شرایط نمونه‌گیری نوزاد یا کودک دختر:

 • کودک به پشت بخوابد و چین‌های ناحیه تناسلی شسته شود (طبق شرایط شستشو که در بالاتر گفته شد)
 • لایه محافظ پشت از نیمه تحتانی آن جدا شود. ابتدا نیمه فوقانی پوشش چسبیده رها شود تا قسمت تحتانی بر روی پوست قرار گیرد.
 • اطراف ناحیه تناسلی به صورتی کشیده شود که چینهای پوست از هم باز و واژن دیده شود.
 • چسباندن کیسه از قسمت باریک پوست معقد و واژن شروع شود.
 • جهت جلوگیری از چروکیدگی کیسه و پوست، قسمت چسبیده کیسه را به‌طور محکم به پوست فشار دهید.
 • پس از چسباندن کیسه، کاغذ پشت کیسه را از قسمت فوقانی آن جدا کرده و عمل فشار بر روی کیسه و پوست به‌طرف بالا انجام شود تا کیسه کاملاً در جای خود چسبیده و قرار گیرد.

 

شرایط نمونه‌گیری نوزاد یا کودک پسر:

 • ناحیه پوست بیضه‌ها، سپس آلت تناسلی و قسمت معقد در انتها شستشو، آب‌کشی و سپس خشک شود. (طبق شرایط شستشو که در بالاتر گفته شد)
 • لایه محافظ پشت از نیمه تحتانی آن جدا شود. ابتدا نیمه فوقانی پوشش چسبیده را رها کرده تا قسمت تحتانی بر روی پوست قرار گیرد.
 • چسباندن کیسه از ناحیه باریک یا پل کوتاه پوست بین مقعد و قاعده کیسه بیضه شروع شود.
 • جهت جلوگیری از چروکیدگی کیسه و پوست، قسمت چسبیده کیسه را به‌طور محکم به پوست فشار دهید.
 • پس از چسباندن کیسه، کاغذ پشت کیسه را از قسمت فوقانی آن جدا کرده و عمل فشار بر روی کیسه و پوست به‌طرف بالا انجام شود تا کیسه کاملاً در جای خود چسبیده و قرار گیرد.

توجه: کیسهٔ ادرار برای نوزادان و کودکان نباید بیش از 45 دقیقه به مجرای ادرار متصل باشد.