شرایط بیمار قبل از آزمایش قند خون BS 4PM

آزمایش قند خون BS 4PM در موارد اورژانسی انجام می‌شود و تست قند ناشتا برای تشخیص و پیگیری درمان دیابت بکار می‌رود.

  • در ساعت 12:30 – 12 ناهار خود را میل کنید.
  • بعد از صرف ناهار، از خوردن و آشامیدن خودداری کنید. (آب در حد رفع تشنگی بلامانع است)
  • در ساعت 16 جهت نمونه‌گیری به آزمایشگاه مراجعه کنید.

 

آزمایش قند دو ساعت بعد از صبحانه، نهار، شام

  • از زمان صرف صبحانه و ناهار 2 ساعت گذشته باشد.
  • زمان صرف شام ساعت 18 عصر باشد.
  • ساعت 20 (2 ساعت بعد از صرف شام) جهت نمونه‌گیری به آزمایشگاه مراجعه کنید.
  • باید بعد از صرف ناهار، از خوردن و آشامیدن خودداری کنید. (آب در حد رفع تشنگی بلامانع است)