آزمایش چکاپ فشار خون

چکاپ اختصاصی برای افراد که فشارخون بالا دارند یا مشکوک به فشارخون بالا هستند.

تعداد تست

17

زمان جوابدهی

9 روز

مراجعین

مردان و زنان

قیمت چکاپ

557.000 ت

CBC

برای شمارش کامل سلول های خونی و وضعیت کلی سلامتی وهمچنین تشخیص بیماری های مختلف مانند عفونت و کم خونی و سرطان ها انجام میگیرد.

FBS

آزمایش قند خون ناشتا سطح قند یا گلوکز خون را ارزیابی می کند. متخصص این تست را برای کمک به تشخیص دیابت و سایر مشکلات بررسی می نماید

TG

تری گلیسیرید نوعی چربی در بدن است. سطوح بالای گلیسیرید امکان خطـر بیماری قلـبی را افزایش می دهد

Cholesterol

مقدار ترکیبی چربی خوب و بد در کبد بررسی می گردد

HDL

این فاکتور به عنوان چربی خوب شناخته می شود

LDL

این فاکتور به عنوان کلسترول (بد) شناخته می شود که منبع اصلی انسداد در شریان ها است

Urea

اوره اولین آزمایشی است که برای بررسی میزان توانایی کلیه ها در فیلتر کردن مواد زائد از خون شما استفاده می شود

Creatinine

کراتینین آزمایشی است که برای بررسی میزان توانایی کلیه ها در فیلتر کردن مواد زائد از خون شما استفاده می شود

Uric Acid

این تست برای تشخـیص طیف گسترده ای از اختلالات مـتابولیسم، نقرس، دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت استفاده می شود

AST

بررسی آنزیم SGOT برای تشخیص بیماری کبدی می باشد

ALT

بررسی آنزیم SGPT برای تشخیص بیماری کبدی می باشد

Na

سدیم جهت بررسی نحوه عملکرد اعصاب و عضلات و همچنین فشارخون مهم است.

K

پتاسیم نیز مانند سدیم جهت بررسی نحوه عملکرد اعصاب و عضلات و همچنین فشارخون مهم است.

Urine analysis

این تست برای تشخیص و مدیریت طیف گسـترده ای از اختالالت، ماننــد: عفونت های دستگاه ادراری بیماری های کلیوی و دیابت استفاده می شود

Creat urine (R)

بررسی نارسایی کلیه بدلیل بیماری های حاد کلیوی، دیابت و فشارخون

Micro Alb (R)

بررسی نارسایی کلیه بدلیل بیماری های حاد کلیوی، دیابت و فشارخون

Protein urine (R)

بررسی میزان دفع پروتئین روزانه

بیمه های تحت پوشش

در صورتی که برخی از فاکتورهای آزمایش شما شامل بیمه نباشد، به شما اعلام می‌شود و هزینه‌ی آن به صورت آزاد محاسبه می‌گردد.