شرایط بیمار قبل از آزمایش سیتولوژی ادرار

در بررسی آزمایش سیتولوژی ادرار، سلول ها از نظر سرطان یا شرایط پیش سرطانی و بیماری التهابی، دستگاه ادراری مورد مطالعه قرار میگیرند.

نحوه ی جمع آوری ادرار برای سیتولوژی با سایر آزمایشات ادراری متفاوت میباشد. لطفا جهت دستیابی به نتیجه ی مناسب به نکات و دستورالعمل های زیر توجه بفرمایید :

  • سیتولوژی ادرار در یک نوبت یا سه نوبته توسط پزشک معالج درخواست میگردد. چنانچه بیش از یک نوبت تقاضا گردیده است توجه بفرمایید نمونه ها حتما در روزهای متوالی کاری (غیر تعطیل) ارائه گردند.
  • برای شروع نمونه گیری ابتدا اولین ادرار صبحگاهی را کاملاً دفع نمایید زیرا باقی ماندن ادرار در طول شب در مثانه باعث تخریب برخی از سلول ها می شود که برای آزمایش مناسب نمی باشد.
  • ادرار دوم صبحگاهی مناسب ترین نمونه میباشد.
  • نام و مشخصات، تاریخ و ساعت جمع آوری نمونه را بر روی برچسب ظرف ثبت کنید.
  • ضمن رعایت اصول بهداشتی، ظرف به هیچ وجه با بدن شما تماس پیدا نکند.
  • ایده آل این است که نمونه در آزمایشگاه جمع آوری و تحویل گردد. لذا چنانچه به هر دلیل این امکان برای شما وجود نداشت و در منزل نمونه گیری انجام شد، نمونه ادراری را حداکثر تا یک ساعت، به آزمایشگاه تحویل دهید. ( بهتر است در این مدت نمونه در جای خنک نگهداری شود)
  • چنانچه کیفیت یا مقدار نمونه ارائه شده قابل قبول نباشد، آزمایشگاه درخواست نمونه مجدد را به اطلاع مراجعه کننده می رساند.
  • لطفاً در هنگام پر کردن فرم پذیرش به ثبت اطلاعات بالینی و داروهای مصرفی و ارائه مدارک مربوطه، توجه بفرمایید.