شرایط بیمار قبل از تست چالش گلوکز (GCT)

آزمایش GCT، یک آزمایش معمول در دوران بارداری است که سطح گلوکز (قند) خون زن باردار را بررسی می کند.

  • از 2 ساعت قبل از آزمایش از خوردن وعده غذایی خودداری شود (ناشتا بودن برای این آزمایش ضروری نیست).
  • بعد از انجام نمونه‌گیری خون برای به دست آوردن قند خون ناشتا، تمام پودر گلوکز را با آب ولرم در یک یا دو لیوان مخلوط کرده و شربت را در مدت 5 دقیقه یطورکامل میل نمایید.
  • زمان خوردن پودر گلوکز را یادداشت نمایید و در زمان  اعلام‌شده (یک ساعت بعد از میل کردن شربت) در آزمایشگاه حضور داشته باشید و به مسئول خون‌گیری اطلاع داده شود.
  • از ابتدای خوردن پودر گلوکز تا مرحله آخر خون‌گیری از خوردن و آشامیدن مواد غذایی خودداری شود.
  • از ابتدای خوردن پودر گلوکز تا مرحله آخر خون‌گیری از استعمال دخانیات خودداری شود.
  • حالات سرگیجه، لرزش، عرق کردن و دلواپسی بعد از میل کردن شربت گلوکز گذرا هستند ولی چنانچه این حالات به طول انجامیدند، حتماً مسئول نمونه‌گیری را مطلع سازید.