شرایط بیمار قبل از آزمایش قند خون دوساعته (2hpp)

آزمایش قند خون 2hpp در افرادی که دارای علائم دیابت مانند پلی دیپسی و پر ادراری و یا در افرادی با قند ناشتای غیرطبیعی استفاده می‌شود.

 • با توجه به دستورالعمل های انجمن دیابت آمریکا، توصیه می شود قبل از آزمایش، رژیم غذایی متعادلی از نظر کربوهیدرات (100 گرم کربوهیدرات) داشته باشید.
 • مدت زمان غذا خوردن نباید بیش از 15 دقیقه باشد.
 • روز قبل از نمونه‌گیری از ساعت 6 تا 11 شب شروع ناشتا بودن خود را طوری برنامه‌ریزی کنید که موقع مراجعه به آزمایشگاه 12 ساعت از شروع ناشتا بودن گذشته باشد.
  زمان ناشتایی نباید کمتر از 8 ساعت و بیشتر از 16 ساعت باشد. مصرف آب به میزان کافی توصیه می‌شود.
 • بهتر است که نمونه‌گیری را قبل از ساعت 10 صبح شروع کنید و انجام آن در ساعت دیرتر در حد امکان خودداری شود (مگر به دستور پزشک).
 • در مورد مصرف دارو و یا تزریق انسولین صبح روز آزمایش و طی دو ساعت انجام آزمایش با پزشک معالج هماهنگ کنید. در طی ساعات ناشتایی از نوشیدن چای و قهوه پرهیز نمایید. نوشیدن آب در حد لازم مانعی ندارد.
 • پس‌ از اینکه نمونه خون برای اندازه‌گیری قند خون ناشتا از شما گرفته شد، صبحانه میل نمایید. حتی‌ الامکان صبحانه هرروزه را همراه خود آورده و در آزمایشگاه صرف نمایید.
  توصیه می‌شود که صبحانه حاوی حداقل 75 گرم مواد قندی باشد. زمان شروع خوردن صبحانه ساعت را یادداشت کنید. نمونه‌گیری دقیقاً 2 ساعت پس از زمان مذکور انجام می‌پذیرد.
 • قبل از انجام نمونه‌گیری و در حین 2 ساعت آمادگی اکیداً از مصرف دخانیات اجتناب نمایید زیرا باعث افزایش سطح گلوکز خون می‌گردد.
 • پس از اتمام صبحانه، از خوردن هر نوع خوردنی و آشامیدنی خودداری نمایید. نوشیدن آب در حد لازم مانعی ندارد.