CT بالاتر و یا مساوی 35

اردیبهشت 28, 1400
CT در آزمایش PCR

CT در آزمایش PCR نشان دهنده چیست؟

CT در آزمایش کرونا چیست؟ CT کمتر از 30 فرد مبتلا هست یا خیر؟ CT در محدوده 35 و 30 نیاز به قرنطینگی دارد؟ CT بالاتر و یا مساوی 35 به چه معنی هست؟