تیر 23, 1400
منیزیم

آزمایش منیزیم

Mg در ازمایش خون چیست ؟ علت بالا بودن mg در آزمایش خون چیست ؟ علت پایین بودن mg در آزمایش خون چیست ؟ شرایط بیمار برای آزمایش منیزیم چیست ؟