علائم کرونا امیکرون

دی 18, 1400
امیکرون

علائم ابتلا به سویه امیکرون

علائم جدید کرونا امیکرون چیست؟ شدت بیماری کرونا با جهش امیکرون چقدر است؟ اگر به کرونا با سویه امیکرون مبتلا شده باشیم با تست PCR مشخص میشود که مبتلا به کرونا هستیم؟