علائم آبله میمون

آبله میمونی چیست و چگونه به ما منتقل می‌شود؟ علائم و راه‌های انتقال آبله میمون چیست؟ آزمایش و راه تشخیص آبله میمون چیست؟

علائم سرخک در کودکان و بزرگسالان

سرخک چیست؟ آیا سرخک واگیر دار است؟ آیا سرخک خارش دارد؟ سرخک چه علائمی رو در بدن ایجاد میکند؟ ایا سرخک در بارداری به جنین و نوازد متولد منتقل می شود؟