تشخیص اثربخشی واکسن

مهر 17, 1400
آزمایش آنتی‌ بادی کرونا

تشخیص اثر بخشی واکسن کرونا

آزمایش آنتی‌ بادی کرونا چیست؟ آیا لازم است همه افراد پس از دریافت واکسن کرونا آزمایش آنتی بادی کرونا انجام دهند؟ چند روز بعد از تزریق واکسن کرونا، ایمن می‌شویم؟