تفاوت تست سریع کرونا با تست‌های PCR

جواب آزمایش کرونا چقدر طول می کشد؟ اگر فردی علائم کرونا را نداشت از چه آزمایشی استفاده کند؟ چه افرادی بهتر است تست رپید کرونا را انجام دهند؟

آزمایش کرونا و تفسیر نتایج آن

تست کرونا شامل آزمایش PCR (پی سی آر) و آزمایش سرولوژی (آنتی بادی) است و نتایج آزمایشات در کنار هم تفسیر می شوند | زمان دقیق جواب آزمایش های کرونا؟ آیا تست رپید جزو آزمایش کرونا می باشد؟