شهریور 24, 1399
آزمایش کرونا

آزمایش کرونا و تفسیر نتایج آن

تست کرونا شامل آزمایش PCR (پی سی آر) و آزمایش سرولوژی (آنتی بادی) است و نتایج آزمایشات در کنار هم تفسیر می شوند | زمان دقیق جواب آزمایش های کرونا؟ آیا تست رپید جزو آزمایش کرونا می باشد؟
آذر 25, 1399
تست سریع کرونا

تفاوت تست سریع کرونا با تست‌های PCR

اعلام نتایج آزمایش کرونا چقدر طول می کشد؟ اگر فردی علائم کرونا را نشان نداد از چه آزمایشی استفاده کند؟ چه افرادی بهتر است تست رپید کرونا را انجام دهند؟ مثبت و یا منفی کاذب در رپید تست کرونا چه معنایی دارد؟