آبان 21, 1399
بیماری های مقاربتی

شایع‌ترین عفونت‌ های مقاربتی

عفونت‌ های مقاربتی عبارت‌ از: کلامیدیا (انتقال از تماس جنسی مقعدی، دهانی و یا مهبلی) تب‌خال نوع دهانی و تناسلی، زگیل تناسی، سوزاک، مایکوپلاسما ژنیتالیوم، تریکوموناس واژینالیس، بیماری سفلیس، اوره آپلاسما
آبان 21, 1399
تشخیص بیماری های مقاربتی

تشخیص بیماری‌ های مقاربتی و آمیزشی

نمونه مورد نیاز برای تشخیص بیماری های مقاربتی می تواند ترشحات دستگاه تناسلی، مایع پاپ اسمیر، ادرار یا نمونه برداری از زگیل تناسلی باشد. ظرف مدت 48 ساعت نتیجه تست همراه با تشخیص خاص نوع عامل عفونی گزارش می شود.