آزمایش فسفر

فسفر یک ماده معدنی است که با مواد دیگر ترکیب می شود و ترکیبات فسفات آلی و معدنی را تشکیل می دهد. علامت اختصاری فسفر در آزمایش خون به صورت P نمایش داده می‌شود. اصطلاحات فسفر و فسفات اغلب به جای هم در مورد آزمایش استفاده می شوند، اما میزان فسفات معدنی در خون است که […]

آزمایش کلسیم خون

علائم اختصاری ca در آزمایش خون به چه معناست؟ آزمایش calcium که به اختصار در برگه آزمایش CA نامیده می شود، سطح کلسیم خون را اندازه گیری می کند. حدود نیمی از کلسیم خون به پروتئین ها (عمدتاً آلبومین) متصل است. کلسیمی که به پروتئین ها متصل نیست را کلسیم آزاد یا یونیزه می گویند. کلسیم را […]