مهر 19, 1401
آزمایش کلسیم

آزمایش کلسیم خون

علائم اختصاری ca در آزمایش خون به چه معناست؟ آزمایش calcium که به اختصار در برگه آزمایش CA نامیده می شود، سطح کلسیم خون را اندازه گیری می […]
مهر 23, 1401
آزمایش فسفر

آزمایش فسفر

فسفر یک ماده معدنی است که با مواد دیگر ترکیب می شود و ترکیبات فسفات آلی و معدنی را تشکیل می دهد. علامت اختصاری فسفر در آزمایش […]