آزمایش تشخیص زخم معده

خرداد 29, 1400
آزمایش هلیکوباکتر پیلوری

تشخیص زخم معده با آزمایش H.Pylori

H. pylori در آزمایش خون چیست؟ روش های تشخیص هلیکوباکتر پیلوری (Helicobacter pylori) عامل مهم در ایجاد التهاب و زخم معده : آزمایش خون، تست تنفسی اوره، آزمایش مدفوع است
مهر 21, 1401
تست تنفسی اوره

تست تنفسی اوره چگونه انجام میشود؟

تست تنفس هلیکوباکتر پیلوری شامل تنفس در یک کیسه بالون مانند است برای تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری و تعیین اینکه آیا درمان، عفونت را برطرف کرده […]