تست تنفسی اوره چگونه انجام میشود؟

تست تنفس هلیکوباکتر پیلوری شامل تنفس در یک کیسه بالون مانند است برای تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری و تعیین اینکه آیا درمان، عفونت را برطرف کرده است یا خیر. این آزمایش، تست تنفسی اوره (UBT) نیز نامیده می شود. هلیکوباکتر پیلوری عامل اصلی بیماری زخم معده است. وجود آن خطر ابتلا به گاستریت و سرطان […]

تشخیص زخم معده با آزمایش

H. pylori در آزمایش خون چیست؟ روش های تشخیص هلیکوباکتر پیلوری (Helicobacter pylori) عامل مهم در ایجاد التهاب و زخم معده : آزمایش خون، تست تنفسی اوره، آزمایش مدفوع است