بهمن 23, 1399
آزمایش های اجباری قبل از ازدواج

آزمایش های اجباری پیش از ازدواج

آزمایش تالاسمی، آزمایش عدم اعتیاد، آزمایش بررسی بیماری سفلیس باید قبل از ازدواج انجام شود که بدون آن امکان ازدواج رسمی و محضری وجود ندارد.
اسفند 3, 1399
آزمایش های اختیاری ازدواج

آزمایش های اختیاری قبل از ازدواج

آزمایش های اختیاری برای بررسی سلامت زوجین پیش از ازدواج شامل: آزمایش های بیماری های مقاربتی و عفونی، آزمایش های بیماری‌های ژنتیکی منتقل‌شونده و آزمایش های مربوط به ناباروری