آزمایش های اختیاری قبل از ازدواج

آزمایش های اختیاری برای بررسی سلامت زوجین پیش از ازدواج شامل: آزمایش های بیماری های مقاربتی و عفونی، آزمایش های بیماری‌های ژنتیکی منتقل‌شونده و آزمایش های مربوط به ناباروری

آزمایش های اجباری پیش از ازدواج

آزمایش تالاسمی، آزمایش عدم اعتیاد، آزمایش بررسی بیماری سفلیس باید قبل از ازدواج انجام شود که بدون آن امکان ازدواج رسمی و محضری وجود ندارد.