آزمایش چکاپ خستگی

آزمایش چکاپ برای از دست رفتن وزن مردان
بهمن 23, 1399
آزمایش چکاپ دیابت
بهمن 23, 1399

آزمایش چکاپ خستگی

0ریال

دسته:

هزیه آزمایش


لیست تست های چک اپ خستگی :
توضیح تست نام تست
شمارش کامل سلول های خونی CBC
قند خون ناشتا FBS
میانگین قند خون سه ماهه گذشته Hb A1C
چربی خون TG
بررسی چربی مضر بدن Cholestrol
چربی خوب بدن HDL
چربی بد بدن LDL
آنزیم کبدی AST
آنزیم کبدی ALT
آنزیم کبدی و استخوانی ALK
بررسی عملکرد کلیه Urea
بررسی عملکرد کلیه Creat
بررسی نقرس Uric Acid
بررسی عملکرد کلیه Na
بررسی عملکرد کلیه و قلب K
بررسی سلامت استخوان ها Ca
بررسی سلامت استخوان ها Ph
بررسی سلامت استخوان ها Mg
بررسی شرایط التهابی بدن CRP
بررسی عملکرد تیروئید و هیپوفیز TSH
بررسی عملکرد تیروئید Free T4
میزان پروتئین بدن Albumin
میزان پروتئین بدن Total Protein
بررسی سرطان گوارش CEA
بررسی بیماری های خود ایمنی Anti ds-DNA
بررسی سلامت کلیه Cl
بررسی میزان ویتامین دی 3 Vitamine D3


توجه :
کلیه اطلاعات پزشکی مطرح شده در این صفحه صرفاً جهت اطلاع رسانی مراجعان گرامی است و به هیچ عنوان به عنوان جایگزین تشخیص، اظهار نظر و رژیم درمانی تجویز شده توسط پزشک نمیتواند باشد. برای کسب اطلاع از وضعیت سلامتی خود و پاسخ به سوالات احتمالی در مورد نتیجه آزمایش ها، به پزشک خود مراجعه فرمایید.