آفر ویژه رویدادها

پکیج ویژه چکاپ بانوان با تخفیف 20% به مناسبت روز زن ( 15 تا 19 بهمن 1399 )
پکیج ویژه چکاپ HIV با تخفیف 25% به مناسبت روز جهانی ایدز ( 10 تا 30 آذر 1399 )
بررسی بیماری ایدز HIV AB 1,2

زمان این تخفیف به پایان رسیده است

پکیج ویژه چکاپ هپاتیت با تخفیف 25% به مناسبت هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت ( 1 تا 7 آبان 1399 )
پکیج ویژه آزمایشات بررسی سلامت عمومی بانوان با تخفیف 25% به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایرانی (24 تا 30 مهر 1399)
شمارش کامل سلول های خونی: CBC
تعیین قند خون ناشتا: FBS
بررسی پروفایل چربی خون: Triglycerides & Cholesterol, HDL, LDL
بررسی شرایط التهابی در بدن: ESR, CRP
بررسی عملکرد غده تیروئید: TSH (ECLIA), T4 (ECLIA), T3 (ECLIA)
بررسی سطح آنتی بادی واکسن هپاتیت: BHBs-Ab (ECLIA)
بررسی بیماری های ایدز و هپاتیت: HIV-Ab (ECLIA) ,HBs-Ag (ECLIA) ,HCV-Ab (ECLIA)
تعیین غلظت سرمی آهن و میزان ذخیره آهن: (Fe, Ferritin (ECLIA
-تعیین سطح سرمی ویتامین D3 و بررسی سلامت استخوان ها: Vit-D3,ALP,Ca,Phos,Mg
بررسی عملکرد کبد: AST, ALT, ALP
بررسی عملکرد کلیه ها: Urea , Creatinine, Uric acid
بررسی سلامت سیستم ادراری: UA/UC
آزمایش مدفوع: Stool-Exam
انجام تست پاپ اسمیربرای بررسی سلامت دهانه رحم: Liquid-pap

زمان این تخفیف به پایان رسیده است