از بررسی‌های آزمایش سیتولوژی ادرار می‌توان در تشخیص سرطان مثانه و انواع سرطان ‌ها، همچنین بیماری‌های التهابی و عفونی استفاده کرد.

  •  دومین ادرار صبحگاهی بهترین نمونه جهت جمع‌آوری است.
  •  برای نمونه‌گیری سه نوبته در سه روز متوالی اقدام کنید زیرا بیشترین امکان تشخیص را دارد.
  • قبل از نمونه‌گیری مصرف مایعات به میزان کافی توصیه می‌گردد (نوشیدن 6 لیوان آب تا 3 ساعت قبل از نمونه‌گیری)
  • اگر در منزل نمونه‌گیری انجام می‌گیرد، کمتر از یک ساعت به آزمایشگاه تحویل داده شود.

درخواست آزمایش در منزل