تست UBT برای تشخیص گاستریت مزمن، زخم معده، کم خونی فقر آهن، سرطان معده، بیماری های کبد، سیستم قلبی عروقی، پوست و غیره.

 

شرایط نمونه‌گیری U.B.T

  • 6 الی 12 ساعت ناشتایی قبل از انجام آزمایش
  • حداقل یک ماه از مصرف آخرین دوره داروهای اختصاصی معده (امپرازول) گذشته باشد.
  • حداقل 3 روز از مصرف آخرین دوز داروهایی مثل رانیتیدین و سایمتیدین گذشته باشد.
  • 2 روز قبل از آزمایش نوشابه‌های الکلی مصرف نشده باشد.

 

نحوه نمونه‌گیری U.B.T

  • قرص حاوی کربن 14
  •  نوار یا استریپ که بیمار هوای بازدمی را داخل آن می‌فرستد.

اول بیمار کپسول را می‌خورد و  10 دقیقه زمان می‌گیرد در این فاصله ما استریپ را بازکرده و مشخصات بیمار و شماره پذیرش را روی آن می‌نویسیم و به بیمار می‌دهیم. پس از 10 دقیقه بیمار هوای بازدمی را داخل  استریپ فوت می‌کند. تا رنگ دایره استریپ از نارنجی به زرد تبدیل می‌شود.

درخواست آزمایش در منزل