کشت خلط آزمایشی است که باکتری یا نوع دیگری از ارگانیسم را که ممکن است باعث عفونت در ریه‌ها یا راه‌های هوایی منتهی به ریه‌ها شود، بررسی می‌کند.

  • نمونه صبحگاهی بهتر است.
  • بهتر است ناشتا باشید و لازم است قبل از گرفتن خلط دهان چند بار با آب معمولی شسته شود.
  • چنانچه مشکل بود سر را روی بخار آب گرفته استنشاق نمایید یا با آب‌ نمک 10 درصد قرقره نمایید تا خلط بیاید.
  • سعی شود آب دهان نباشد، آب دهان شفاف و آبکی است ولی خلط چسبندگی دارد.
  • ماندن بیش از حد در نمونه خلط خارج از آزمایشگاه بر نتیجه آزمایش تأثیر می گذارد.

 

نمونه‌گیری خلط در منزل:

  • صبح قبل از بیدار شدن بدون غذا خوردن، سرفه عمیق کرده و خلط را در ظرف مناسب خالی کرده و در اسرع وقت به آزمایشگاه بیاورید.

درخواست آزمایش در منزل