آزمایش تحریک هورمون رشد (GH) برای بررسی ذخیره هورمون رشد در غده هیپوفیز و برای تشخیص کمبود هورمون رشد استفاده می شود.
کلونیدین باعث کاهش فشار خون، سرگیجه و خواب آلودگی می شود و معمولاً پس از یک ساعت به سطح طبیعی خود باز می گردد، اما گاهی ممکن است فرد تا پایان روز احساس عدم تعادل کند.

شرایط تست تحریکی هورمون رشد با کلونیدین GH(With Clonidine):

  • برای جلوگیری از افزایش هورمون رشد، نباید تحت فشار روحی و جسمی باشید.
  • قبل از انجام آزمایش باید 8 تا 10 ساعت ناشتا باشید. (مصرف آب مجاز)
  • قبل از انجام آزمایش باید 90 دقیقه استراحت کنید.
  • 90 دقیقه قبل و در طول آزمایش، مجاز به نوشیدن آب هستید.
  • بهترین زمان برای تست از ساعت 6 تا 8 صبح است.
  • قرص کلونیدین باید با یک لیوان آب طبق دستور پزشک مصرف شود.
  • به درخواست پزشک، نمونه خون ظرف 30-60-90-120 دقیقه گرفته می شود.

درخواست آزمایش در منزل