آزمایش هایی که انجام آنها به رعایت مواردی خاص نیاز دارد

آزمایش Asid Phosphatase
این آزمایش جهت تشخیص سرطان‌های متاستاتیک پروستات به کار می رود و نمونه گیری بلافاصله پس از معاینه رکتال، بافت برداری سوزنی پروستات و ماساژ پروستات نباید انجام شود.
آزمایش ALT,AST
فعالیت بدنی شدید سبب افزایش می گردد و باید اجتناب شود.
آزمایش Albumin
بستن تورنیکه به مدت طولانی می تواند سبب افزایش آلبومین سرم به صورت کاذب گردد.
آزمایش Calcium(Ionized)
30 دقیقه قبل از نمونه گیری بیمار نباید فعالیتی داشته باشد.
آزمایش CSF Glucose
برای انجام این آزمایش نیاز به انجام آزمایش گلوکز پلاسما نیز هست و حالت مطلوب آن است که دو ساعت قبل از انجام آزمایش بر روی CSF انجام گردد.
آزمایش FAT ( Urine)
نمونه نباید با روغن ها و لوبریکانت ها، صابون ها و پودر دست کش آلوده شود.
آزمایش Oxalate (Urine)
بهتر است بیمار در منزل باشد و مایعات و غذای معمولی مصرف کند.
آزمایش PSA
بیمار نباید اخیراً معاینه رکتال (DRE) و یا بافت برداری سوزنی پروستات شده باشد. انزال ممکن است سبب افزایش موقت و جزیی شود.
آزمایش Renin Plasma Activity (RPA)
داروهای ضد فشار خون، تعادل سدیم و وضعیت قرارگیری بیمار قبل از آزمایش باید نظارت شود.
آزمایش Semen Analysis
بیمار انزال 2 الی 3 روز (بیش از 7 روز نشود) قبل از نمونه گیری نداشته باشد.
آزمایش Thyroglobulin
آزمایش نباید خیلی زود پس از انجام بیوپسی ، جراحی تیروئید یا درمان با ید رادیواکتیو انجام شود .