رعایت رژیم غذایی قبل از آزمایش

آزمایش Aldosterone
قبل از انجام آزمایش باید هیپو کالمی اصلاح گردد و در صورت استفاده از داروهای ضد فشار خون و دیورتیک ، حداقل از دوهفته قبل ( ترجیحاً چهار تا شش هفته قبل ) از انجام آزمایش با نظر پزشک قطع گردد.
آزمایش ADH
خودداری از مصرف نیکوتین، الکل، کافئین و دیورتیک ها که با ترشح ADH تداخل دارند
آزمایش ACE
کاپتوپریل و انالاپریل باعث کاهش مقادیر سرمی ACE می گردند .
آزمایش Bleedin Time
عدم مصرف آسپرین و داروهای مشابه در طی هفته قبل از انجام آزمایش
آزمایش Cortisol
اجتناب از مصرف آسپیرونولاکتون یا کیناکرین
دوری از استرس
آزمایش Ferritin
هنگامی که بیمار تحت درمان با آهن است تعیین فریتین سرم چندان قابل اعتماد نخواهد بود.
آزمایش HDL,LDL
رعایت یک رژیم غذایی ثابت و وزن ثابت به مدت 3 هفته
ناشتایی حداقل 10 ساعت قبل از نمونه گیری
آزمایش GTT
بسیاری از داروها مثل استروئید ها ، دیورتیک ها ، داروهای ضد تشنج ، داروهای سایکو اکتیو ، داروهای ضد سل و ضد التهاب تداخل ایجاد می کنند.
آزمایش Metanephrines
عدم مصرف شکلات ، قهوه ، چای و نوشابه ها (غذا های حاوی متیل گزانتین) به مدت 24 ساعت
آزمایش Triglycerides
رعایت یک رژیم غذایی ثابت به مدت 3 هفته
عدم مصرف الکل 3 روز قبل
انجام ندادن ورزش سنگین 24 ساعت قبل
آزمایش PLT Aggregation
عدم مصرف آسپرین 7 روز قبل از آزمایش
اجتناب از مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی یا سایر عوامل مهار کننده پلاکت
آزمایش PKU , Phenylalanine
نوزاد باید تغذیه مطلوب با شیر به مدت 48 ساعت قبل از انجام آزمایش داشته باشد .
نمونه باید حتی المقدور زمان ترخیص نوزاد از بیمارستان گرفته شود .
آزمایش Protein C
مصرف ضد انعقاد خوراکی توسط بیمار سوال شود چرا که سطوح پروتئین C با مصرف وارفارین کاهش می یابد و تا زمانی که بیمار حداقل به مدت 10 روز مصرف وارفارین را متوقف نکرده نباید آزمایش انجام شود .
آزمایش Proteine S
سطوح پروتئین S با مصرف استروژن یا وارفارین و در طی حاملگی کاهش می یابد و تا زمانی که بیمار حداقل به مدت 10 روز مصرف وارفارین را متوقف نکرده نباید آزمایش انجام شود .
آزمایش PT , PTT
هپارین PTT را طولانی و به مقدار کمتر PT را هم طولانی میکند . هیرودین و آرگاتروبان هم زمان را طولانی میکنند. بهترین حالت این است که نمونه مستقیما از یک ورید محیطی گرفته شود و از بازویی که هپارین ، هیرودین و یا آرگاتروبان تزریق میشود ، خون گیری صورت نگیرد.