1. Urine VMA
 2. Urine V.M.A 24hrs
 3. Urine Uric Acid
 4. Urine Urea
 5. Urine Sugar Chromatography .TLC
 6. Urine Sodium
 7. Urine Protein
 8. Urine Proline 24 hr
 9. Urine Porphyrine
 10. Urine Phos
 11. Urine Oxalate
 12. Urine Osmoolarity
 13. Urine Osmolality
 14. Urine Normetanephrine(24hr)
 15. Urine Norepinephrine (24h)
 16. Urine NGAL
 17. Urine Na
 18. Urine Multi Drugs Screen
 19. Urine Morphine Test
 20. Urine Micro Albumin
 21. Urine Mg
 22. Urine Metanephrin
 23. Urine K
 24. Urine Immuno
 25. Urine Hormone
 26. Urine Homocysteine
 27. Urine Homocystein
 28. Urine Glucose
 29. Urine Free Kappa
 30. Urine Free Cortisol
 31. Urine Epinephrin (24h)
 32. Urine ElectroPhoresis
 33. Urine Dopamin 24h
 34. Urine Cytology
 35. Urine cystine
 36. Urine Cystein
 37. Urine Cyotokeratine 8 & 18
 38. Urine culture & Sensitivity
 39. Urine Creatinine
 40. Urine Creatinin
 41. Urine Cortisol
 42. Urine Copper
 43. Urine Citrate
 44. Urine Chloride
 45. Urine Ceruloplasmin
 46. Urine Calcium
 47. Urine Ca
 48. Urine Biochemistry Random
 49. Urine Biochemistry 24 hrs
 50. URINE ANALYSIS
 51. Urine Amylase
 52. Urine Aldosterone
 53. Urine Album
 54. Urine A.A Chromatography
 55. Urin Free Lambda
 56. Uric Acid
 57. Ureacycle
 58. Urea Breath Test (C14)
 59. Urea
 60. Unconjugated Estriol