مصرف-شیر-گاو-و-سزطان-سینه-زنان

تأثیرمصرف شیر گاو بر پیشرفت سرطان سینه در زنان

آنچه در این مطلب میخوانید :

تحقیقات اخیر پزشکی نشان میدهد که روند رشد سرطان سینه در سال های اخیر رو به افزایش است .کل موارد جدید تخمینی سرطان سینه درجهان ( بویژه ایالات متحده) برای سال 2022 به ترتیب 287750 برای زنان و 2710 برای مردان است .

شیوع سرطان سینه در کشورهای صنعتی بالا است،دقیقاً جایی که شیر گاو و مصرف لبنیات جزء اصلی رژیم غذایی هستند.

آمار نشان میدهد در طی پنجاه سال اخیر، میزان مرگ و میر استاندارد شده سرطان سینه در ژاپن حدود 2 برابر و مصرف شیر مربوطه 20 برابر افزایش یافت .

هدف این تفسیر و آگاهی به شما عزیزان آخرین اپیدمیولوژی در زمینه با دستاوردهای اخیر در مورد سیگنالینگ مولکولی شیر است که مصرف شیر گاو و خطر سرطان سینه را به هم مرتبط می کند.

شیر یک غذای رژیمی ساده نیست، بلکه یک سیستم غدد درون ریز محرک رشد است که سنتز فاکتور رشد شبه انسولین-1 (IGF-1) را تقویت می کند .

که میتواند مجموعه ای ازآنزیمهای کیناز حساس به مواد مغذی و فاکتور رشد راپامایسین را فعال می کند.

در منزل آزمایش دهید (ویژه تهران)

بدون نیاز به حضور در آزمایشگاه، در سریع ترین زمان در منزل یا محل کار خود آزمایش دهید.

این مجموعه آنزیمی کمپلکس 1 (mTORC1) نام دارد.

 

در کشورهای صنعتی، مصرف شیر گاو به اشکال تخمیری نشده ممکن است در طول زندگی با مصرف شیر گاو مادر در دوران بارداری شروع شود و با مصرف شیر گاو در دوران نوزادی، کودکی، نوجوانی و زندگی قبل و بعد از یائسگی ادامه یابد .

همانطور که در زیر بحث خواهد شد، ممکن است بر خطر سرطان سینه تأثیر بگذارد، به ویژه در دوره های آسیب پذیر بیماران نقش دارند.

به گزارش ایندیپندنت، اولین مطالعه که از سال ۱۹۹۷ بر روی ۳۳۷۸۰ زن انجام شد، نشان داد که نوشیدن حدود ۳۰۰ میلی لیتر (معادل یک لیوان بزرگ) شیر گاو در روز خطر ابتلا به سرطان سینه را در مقایسه با زنانی که شیر نمی‌نوشند، حدود یک سوم افزایش می‌دهد.
مطالعه دوم در ایالات متحده، حدود 52000 نفر را طی یک دوره تقریباً هشت ساله بررسی کرد و نشان داد که زنانی که در روز حدود ۳۰۰ میلی لیتر شیر می‌نوشند در مقایسه با کسانی که شیر بسیار کمی می‌نوشند، ۵۰ درصد افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه بیشتری دارند.
هر دو مطالعه نشان داد که این خطر بیشتر مربوط به زنان پس از یائسگی است که نوعی سرطان سینه تحریک شده توسط استروژن، به نام سرطان سینه گیرنده استروژن مثبت ایجاد می‌کنند.
این مطالعات تنها می‌توانند نتیجه گیری کنند که بین مصرف شیر و سرطان سینه ارتباط وجود دارد اما نمی‌توانند ثابت کنند که نوشیدن شیر باعث سرطان می‌شود. بنابراین چقدر شیر به عنوان عامل این نوع سرطان سینه مهم است؟
برای درک اینکه چرا شیر گاو ممکن است خطر ابتلا به سرطان سینه با گیرنده استروژن را افزایش دهد، مهم است که به مطالعات بیولوژیکی بپردازیم.
شیر گاو به طور طبیعی حاوی محرک‌هایی برای رشد و تقسیم سلولی است. این محرک‌ها سطح یک فاکتور رشد به نام IGF1 در بدن را بالا می‌برند. مطالعات نشان می‌دهد که افزایش سطح IGF1 به شدت در افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه نقش دارد

 

یافته‌های اخیر:

مطالعات اخیر از ارتباط بین مصرف شیر گاو و خطر سرطان سینه گیرنده α مثبت استروژن (ER+) حمایت می‌کند. شیر یک مایع بیولوژیکی پیچیده است که فاکتور رشد سیستمیک شبه انسولین 1 (IGF-1)، سیگنال دهی انسولین و استروژن و برهمکنش کننده های هورمونی سرطان سینه را افزایش می دهد.

سایر اجزای انکوژنیک بالقوه شیر تجاری شامل میکروRNA های اگزوزومی (miR-148a-3p، miR-21-5p)، فاکتورهای گوشت و شیر گاو، آفلاتوکسین M1، بیسفنول A، آفت کش ها، و میکرو و نانوپلاستیک ها می باشد.

افرادی که دارای جهش‌های از دست دادن عملکرد BRCA1 و پلی‌مورفیسم‌های افزایش عملکرد FTO و IGF1 هستند که سیگنال‌دهی IGF-1/mTORC1 را افزایش می‌دهند، ممکن است در معرض خطر سرطان سینه با گیرنده استروژن مثبت ناشی از شیر باشند.

مطالعات اپیدمیولوژیک و پاتوبیوشیمیایی آینده‌نگر اخیر مصرف شیر تجاری را به عنوان یک عامل خطر مهم سرطان سینه با گیرنده استروژن مثبت شناسایی می‌کند.

برای برآورد خطر سرطان سینه در جمعیت های حساس، مطالعات آتی مورد نیاز است که تمام دوره‌های آسیب‌پذیر سرطان‌زایی پستان در معرض قرار گرفتن در معرض شیر گاو را در نظر بگیرند، که از دوران پری ناتال( جنینی) و بلوغ شروع می‌شود، زیرا این دوره‌ها بحرانی‌ترین دوره‌های ریخت‌زایی غدد پستانی هستند.

با وجود نیاز به مطالعات بهتر از جمله اطلاعات دقیق در مورد فرآوری شیر و دوره های آسیب پذیر سرطان زایی پستان انسان، شواهد موجود نشان می دهد که دستورالعمل های غذایی در مورد مصرف شیر ممکن است نیاز به تجدید نظر داشته باشد.

 

IGF-1 یا هورمون رشد شبه انسولینی و مورفوژنز( ریخت زائی) غدد پستانی بلوغ

رشد پستان تقریباً به طور کامل در دوران بلوغ اتفاق می افتد . تکثیر درخت مجرای غده پستانی را فعال می کند . هورمون رشد شبه انسولینی در فرآیند مورفوژنز مجرای مرکزی در نظر گرفته می شود زیرا نه استرادیول (E2) و نه پروژسترون (P) نمی توانند در غیاب IGF-1 یا هورمون رشد شبه انسولینی عمل کنند .

تشکیل درخت مجرای توسط یک ساختار تخصصی به نام جوانه انتهایی (TEB) تنظیم می شود که مسئول تولید انواع سلول های بالغ است که منجر به ازدیاد طول مجرای فرعی می شود. جوانه انتهایی همچنین نقطه کنترل تنظیمی برای رسوب غشای پایه، انشعاب، رگزایی و تشکیل الگو است .

در مدل های موش نشان داده شده است که اولین مرحله رشد پستان بلوغ و تشکیل جوانه انتهایی به IGF-1 یا همان هورمون رشد شبه انسولینی نیاز دارد. هیچ هورمون دیگری برای تحریک تشکیل این جوانه انتهایی نشان داده نشده است مگر اینکه ( هورمون رشد)GH یا IGF-1 یا هورمون رشد شبه انسولینی وجود داشته باشد.

بنابراین هورمون رشد شبه انسولینی ناشی از GH یا هورمون رشد در مورفوژنز مجرای اهمیت زیادی دارد.

در غدد پستانی قبل از بلوغ موش های تراریخته نشان داده شده است که هورمون رشد شبه انسولینی ترجیحاً مسیر PI3K/AKT را از طریق تشکیل کمپلکس استروژن رسپتور آلفا گیرنده انسولین 1 (IRS-1)یا فعال می کند.

برعکس، در غدد موش های تراریخته پس از بلوغ، کاهش بیان استروژن رسپتور آلفا نتوانست تشکیل کمپلکس فوق را تحریک کند، و اجازه می دهد تا سیگنال دهی از طریق مسیر جایگزین RAS/RAF/MAPK ادامه یابد

 

بر این اساس، تغییرات در بیان استروژن رسپتور آلفا در مراحل مختلف رشد ، سیگنال‌دهی هورمون رشد شبه انسولینی و پاسخ‌های بافتی حاصل را مستقیم بیان می‌کند. از آنجایی که سطوح استروژن رسپتور آلفا در مراحل قبل از بلوغ و پس از یائسگی افزایش می‌یابد، این ممکن است روزنه ای از حساسیت را نشان دهد که در طی آن افزایش قرار گرفتن در معرض هورمون رشد شبه انسولینی یا همان IGF-1 حداکثر خطر سرطان سینه را افزایش می‌دهد .

بنابراین افزایش غلظت هورمون رشد(GH) و هورمون رشد شبهانسولینی یا IGF-1 پلاسما توسط مصرف شیر گاو ممکن است میزان فیزیولوژیکی GH/IGF-1 در گردش خون را در طول بلوغ انحراف غدد سباسه، رشد چشم و هموستاز استخوان افزایش دهد.

رشد بیش از حد اما بلوغ غدد پستانی و تشکیل TEB همان جوانه انتهایی به طور غیرقابل تشخیصی نگران کننده است که به طور بالقوه خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش می دهد.

قطعا عوامل دیگری همچون سابقه خانوادگی و ژنتیک، جنسیت ، چاقی، قرار گرفتن در معرض عوامل سرطان زا و چاقی و ….در میزان ابتلا به سرطان سینه موثر هستند. هدف از ارائه این مقاله ، داشتن رژیم غذائی سالم و بی خطر برای زنان و افراد مستعد میباشد.

 

 

منبع :

pubmed.ncb
www.independent.news.uk

طرف قرارداد با کلیه بیمه ها

در آزمایشگاه پارس طب، ما به خود می بالیم که می توانیم دسترسی به خدمات استثنایی آزمایشگاهی خود را برای همه، صرف نظر از ارائه دهنده بیمه آنها، فراهم کنیم.

بیمه تکمیلی درمان

افسوس ...

کاش زودتر اقدام میکردم!
جمله رایج در بین همه افرادی که بیماری آنها پیشرفت کرده و درمان آنها به تاخیر افتاده است

با انجام چکاپ به موقع و منظم، سلامتی و طول عمر را به خود و خانواده تان هدیه دهید

آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه

با ثبت‌نام در خبرنامه، آخرین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *