آزمایش های چکاپ

چکاپ کامل مردان و زنان
عنوان تست تعداد تست ثبت درخواست
چکاپ کامل (عمومی – سطح 1) 16 مشاهده
چکاپ کامل (تخصصی– سطح 2) 24 مشاهده
چکاپ کامل (VIPعمومی – سطح 3) 37 مشاهده
چکاپ کامل (VIPتخصصی – سطح 4) 47 مشاهده
چکاپ قاعدگی
عنوان تست تعداد تست ثبت درخواست
چکاپ قاعدگی (پایه) 10 مشاهده
چکاپ قاعدگی (کامل) 16 مشاهده
چکاپ کودکان و نوزادان
عنوان تست تعداد تست ثبت درخواست
چکاپ کودکان 24 مشاهده
چکاپ نوزادان 10 مشاهده
آزمایشات واکسن کووید 19
عنوان تست تعداد تست ثبت درخواست
تست های اختصاصی آنتی بادی و واکسیناسیون کووید 19(قابل افزایش به پکیج) 3 مشاهده
انواع چکاپ بیماری و علائم آن
عنوان تست تعداد تست ثبت درخواست
چکاپ برای ریزش مو (زنان) 14 مشاهده
چکاپ برای ریزش مو (مردان) 12 مشاهده
چکاپ دیابت 17 مشاهده
چکاپ فشار خون 17 مشاهده
چکاپ قلب 19 مشاهده
چکاپ خستگی 27 مشاهده
چکاپ سردردهای مزمن 21 مشاهده
چکاپ برای سلامت استخوان 11 مشاهده
آزمایش های تشخیص سرطان در زنان (مارکرهای سرطان) 9 مشاهده
آزمایش های تشخیص سرطان در مردان (مارکرهای سرطان) 11 مشاهده
چکاپ برای از دست رفتن وزن زنان 16 مشاهده
چکاپ برای از دست رفتن وزن مردان 14 مشاهده
ساعت کاری در هفته دوم سال جدید از ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ تا ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ ساعت ۸ تا ۱۴