جواب آزمایش

جوابدهی آنلاین آزمایشگاه پارس طب

  • جهت دریافت جواب آزمایش خود، پس از ورود به سامانه، قسمت جوابدهی مراجعین را کلیک کنید.
  • شماره پذیرش یا کد ملی خود را در قسمت اول وارد کنید.
  • شماره اشتراک یا همراه خود را در قسمت دوم وارد کنید.

توجه داشته باشید بیمارانی که پاتولوژی دارند نمی توانند پاسخ خود را از طریق سایت و پیامک دریافت کنند، جهت دریافت نتیجه آزمایش به صورت حضوری مراجعه نمایید.